Отчет на бюджета за второ тримесечие 2023г.

Отчет на бюджета за второ тримесечие 2023г.