Прием в ДГ 70"Пролет"

Приемът в ДГ №70"Пролет" се осъществява в съответствие с правилата, приети от Столичен общински съвет и публикувани в Информационната система на детските заведения - град София.

www.kg.sofia.bg

https://sofia.obshtini.bg/doc/3385354