Отчет за бюджета м.юни 2020г.

Отчет за бюджета м.юни 2020г.