Родителски срещи

Родителски срещи

Родителски срещи

Уважаеми родители,

На 20.09.2023г. /сряда/, от 17.00ч. ще се проведат родителски срещи за първите, втора , трета и четвърта групи в ДГ №70"Пролет".

Родителската среща за яслена група ще се състои на 27.09.2023г./сряда/ от 16,30ч.