Новини
Обява за ДОД в ДГ №70"Пролет"

ДГ №70"Пролет" обявява конкурс за следните допълнителни образователни дейности: 1.Народни танци 2.Английски език 3.Модерни танци 4.Спортно-подготвителна и двигателна дейност

Научи повече

Заглавие на новина 1

Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината. Кратко описание на новината.

Научи повече