Протоколи от работата на комисия по разглеждането, оценяването и класиране на предложения за избор на фирми/физ.лица за ДОД в ДГ №70"Пролет"

Протоколи от работата на комисия по разглеждането, оценяването и класиране на предложения за избор на фирми/физ.лица за ДОД в ДГ №70"Пролет"