Заповеди за утвърждаване избор на изпълнители за провеждане на ДОД в ДГ №70"Пролет"