Информация за предстоящи родителски срещи

Информация за предстоящи родителски срещи

Уважаеми родители, 

Родителските  срещи за всички групи ще бъдат проведени след 15.09.2023г.

За повече инормация еи въпроси може да позвъните на 02/9964399.